Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace

1. Oficální název Obec Zlonín
2. Vznik na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - obec I.typu
3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce:
Starosta a místostarosta
5 členů zastupitelstava
Výbory finanční, kulturní a kontrolní

4. Kontaktní spojení Zde
5. Bankovní spojení 12725201/0100
6. IČO 00241067
8. Dokumenty Na úřední desce nebo v archivu
9. Žádosti a informace Ústním nebo písemným dotazem, nebo na adrese zlonin@volny.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání viz. bod 9
11. Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným OÚ se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání
   
13. Řešení složitých životníchsituací S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat přímo OÚ Zlonín, nebo pověřený úřad MÚ v Brandýse nad Labem
14. Nejdůležitější předpisy - zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
15. Úhrada za poskytování informací Není stanoveno
   
17. Výroční zpráva v archivu dokumentů

 


Zvětšit mapu